Chuyên đề Nội dung toàn khóa CT05 – Phong cách Lãnh đạo của Hồ Chí MinhNếu bạn cần file trình chiếu (power point), bạn hãy đăng ký (subcribe) kênh Học để Làm, rồi để lại comment trên clip tương ứng nhé!
———————————————————–
Danh mục các bài thuộc Chuyên đề Nội dung toàn khóa CT05 đã post lên Youtube:
Bài 001 – Lời nói đầu –
Bài 002 – Giới thiệu chung về Tư tưởng Hồ Chí Minh –
Bài 003 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người –
Bài 004 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Bài – Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam –
Bài 005 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội; về mục tiêu và động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam –
Bài 006 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam –
Bài 007 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam –
Bài 008 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam –
Bài – Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam –
Bài 009 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc –
Bài 010 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây dựng Văn hóa và Con người –
Bài 011 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về Phát huy dân chủ –
Bài 012 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân –
Bài 013 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam –
Bài – Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nội dung công tác Xây dựng, chỉnh đốn Đảng –
Bài – Tư tưởng Hồ Chí Minh về Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng –
Bài 018 – Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của Đạo đức –
Bài 019 – Những phẩm chất cơ bản của Đạo đức cách mạng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh –
Bài 020 – Các nguyên tắc xây dựng Đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh –
Bài – Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức (tổng hợp Bài 018, Bài 019 và Bài 020) –
Bài – Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh –
Bài 023 – Giới thiệu về Phong cách Hồ Chí Minh –
Bài 024 – Phong cách Tư duy của Hồ Chí Minh –
Bài – Phong cách Lãnh đạo của Hồ Chí Minh –
Bài 027 – Phong cách Làm việc khoa học và đổi mới của Hồ Chí Minh –
Bài 028 – Phong cách Diễn đạt của Hồ Chí Minh –
Bài 029 – Phong cách Ứng xử của Hồ Chí Minh –
Bài 030 – Phong cách Sống của Hồ Chí Minh –
Bài 031 – Lời kết –
Bài – Tổng hợp toàn bộ nội dung của Chuyên đề –
Bài – Những nội dung cơ bản của ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH –
Bài – Những nội dung cơ bản của PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH –
Bài – Những nội dung cơ bản của TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH –
————————————————
1) Chuyên đề 2018 – Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh –
2) Chuyên đề Trách nhiệm Nêu gương của cán bộ, đảng viên –
3) Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị –
4) Chuyên đề Nội dung toàn khóa Chỉ thị 05 –
5) Chuyên đề 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh –
————————————————
Nếu các anh, chị và các bạn có ý kiến hoặc câu hỏi liên quan mong hãy để lại ở phần Comments.
Trân trọng cảm ơn các anh, chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Nếu thấy nội dung này hay và hữu ích, hãy đăng ký (subscribe), Like và chia sẻ đến mọi người, bạn nhé!

Nguồn: https://nembonghinhthu.com

Xem thêm bài viết khác: https://nembonghinhthu.com/thoi-trang/

Article Categories:
Thời Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *